บริการที่มีมูลค่าเพิ่มในประเทศจีน

เมื่อสินค้าของผู้ขาย Amazon วางบนชั้นวางไม่ได้และถูกส่งกลับประเทศ บริษัท ของเรายังสามารถให้บริการคลังสินค้าในประเทศจีนแก่ลูกค้าได้เช่นคลังสินค้าการติดฉลากบรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อใหม่

Valued-added Service in China